Kuzey Amerika

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır.  Bu kelime genellikle kuzeyamerika şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kuzey amerika şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kuzeyamerika(Yanlış kullanım)

kuzey amerika ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuzey Amerika’da başlıca kömür yatakları ABD ve Kanada’da yer almaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İthafen İthaf yoluyla anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çiftlik Çiftlik, tarım ve hayvancılık yapmak için, çalışanların da […]
  • Meyve Sineği Küçük bir sinek cinsidir. Bu kelime genellikle […]
  • Dışa vurmak İçsel gerçeği dışa vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Îtibaren –den başlayarak, –den beri, –den sonra, –den öte anlamlarına […]
  • Yeregeçen Havuç anlamına gelir. Bu kelime genellikle yere geçen şeklinde […]

Yorum yapın