Layık

Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan. Bir … Devamını oku!

Literatür

Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle lüteratür, litaratür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Devamını oku!

Laik

Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamına gelir. Devamını oku!