Lağım faresi

Daha çok kanalizasyon sisteminde, binaların bodrum veya alt katlarında yaşayan bir tür faredir. Bu kelime genellikle lağam faresi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lağım faresi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lağam faresi (Yanlış kullanım)

lağım faresi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eve giren lağım faresi görenleri korkuttu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pisboğazlık Pisboğaz olma durumu. Pisboğaza yakışır davranış. Bu kelime […]
  • Dağ turnası Bazı hayvan isimleri, hayvan türünün adıyla birleştirilerek […]
  • Gerçeküstü Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite anlamına […]
  • Nispet Nispet kelimesi oran, bağıntı, ilgi, ilinti, kıskandırmak veya […]
  • Mühimsemek Önemsemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bayburt Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri […]

Yorum yapın