Laikleşmek

Laik duruma gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle layikleşmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı laikleşmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

layikleşmek (Yanlış kullanım)

laikleşmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Devletin ve hukukun laikleşmesi, yeni kurulan modern devletin esas prensibini ve inkılabında esas hedefini teşkil etmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kahve Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz. Bu […]
  • Anneanne (çocuğa göre) annenin annesi anlamlarına gelir. Arapçadan […]
  • Kubbealtı Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için […]
  • Bilmiyor musunuz? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Ameliyathane Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel […]
  • Kovculuk Dedikoduculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın