Laikleştirmek

Dinle ilgili olmayan işleri dinî görüşlerin dışında tutmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle layikleştirmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı laikleştirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

layikleştirmek(Yanlış kullanım)

laikleştirmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Devletin siyasal yapısını laikleştirmek için çalışmalar yapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Murabahacı Bir malı çok fazla kârla satan kimse anlamına gelir. […]
  • Ay parçası Çok güzel (kadın veya kız) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cinnet geçirmek Delirmek, aklını kaçırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Azerbaycan "Kardeş ülke" diye tabir ettiğimiz, eski Eurovision […]
  • Peşin Hükümlü Bir konu ile alakalı olarak düşünmeye ve araştırmaya gerek […]
  • Mimarbaşı Osmanlı sarayında, resmî yapıların onarım ve yapım işleriyle […]

Yorum yapın