Lalüebkem

Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle lalü ebkem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lalüebkem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lalü ebkem(Yanlış kullanım)

lalüebkem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gördükleri karşısında lalüebkem kalıp, yerinden kıpırdamadı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ağrı sızı Rahatsızlık veren acı, sancı anlamında kullanılan bir […]
  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Zaman aşımı Süre aşımı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Göz nuru Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan iş, iyi bir iş ortaya […]

Yorum yapın