Leksikograf

Sözlükçü anlamına gelir. Bu kelime genellikle leksiko gıraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı leksikograf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

leksiko gıraf (Yanlış kullanım)

leksikograf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Leksikograf, uzun araştırmalardan sonra çalışmasını tamamladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • Yalın ayak Ayakları çıplak, çıplak ayakla anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Cemaziyelevvelini bilmek Bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki her türlü yönünü […]
  • Kronik Süreğen, birbiri ardına sıra ile yazılan olaylar anlamlarına […]
  • Apart otel Konaklayanların yeme içme gereksinimlerini kendilerinin […]
  • Kasıp kavuran Bir afet, çok zarar vermek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın