Lüzumlu lüzumsuz

Yerli yersiz, gerekli gereksiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle luzumlu luzumsuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lüzumlu lüzumsuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

luzumlu luzumsuz (Yanlış kullanım)

lüzumlu lüzumsuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu toy müdürü küçümsediğini her hâliyle belli ediyor, bir mesele hakkında izahat verirken, lüzumlu lüzumsuz bilgiçlik taslıyordu.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müdafaa etmek Savunmak, korumak anlamına gelir. Bu kelime genellikle müdafa […]
  • Makroekonomik Makroekonomi ile ilgili olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çetin Ceviz Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Hitaben Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Aşırma Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Psikometri Ruh ölçümü. Bu kelime genellikle pisiko metri şeklinde yanlış […]

Yorum yapın