Lüzumsuz adam

Bir iş için gereken nitelikleri taşımadığı hâlde orada görevli olarak bulunan veya avare, boş ve ilgisiz kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle luzumsuz adam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lüzumsuz adam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

luzumsuz adam (Yanlış kullanım)

lüzumsuz adam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ne kadar çok lüzumsuz adam var bu ülkede.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pabuçluk Ayakkabılık. Bu kelime genellikle pabucluk, papuçluk şeklinde […]
  • Ciklet Ağızda çiğnenen sakızla eş anlam ifade eden ciklet kelimesi, […]
  • Bilim insanı Bilim adamı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Panorama Panorama, yüksek bir yerden bakıldığı zaman, karşınızda görmüş […]
  • Metalografi Maden, alaşım ve maden filizlerinin yüzeylerini, kesitlerini ve […]
  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]

Yorum yapın