Mademki

Türkçe’deki “mademki” kelimesi, bir koşulu, varsayımı veya belirli bir duruma dayanan bir sonucu ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin doğru yazılışı, etimolojik kökeni ve Türkçe dili içindeki kullanımı hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir:

Doğru Yazılışı

 • “Mademki” kelimesi Türkçede birleşik olarak yazılır.

Etimolojik Kökeni

 • “Mademki” kelimesi, Türkçenin kendi yapısından doğan bir kelime birleşimidir.
 • “Madem” kelimesi, bir durumun ya da olayın kabul edildiğini ve bunun üzerine bir sonuç çıkarıldığını ifade eder. Bu kelimenin kökeni, Türkçe’nin tarihsel gelişimi içinde oluşmuştur ve belirli bir sebebe dayalı sonuçları ifade etmek için kullanılır.
 • “Ki” eki ise, Türkçede sıklıkla kullanılan ve cümle içinde bağlaç olarak işlev gören bir ek olup, cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır.
 • “Mademki” bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş, bir varsayım veya koşula dayalı sonuçları ifade etmek için kullanılan bir kelime haline gelmiştir.

Dil İçindeki Kullanımı

 • “Mademki” kelimesi, Türkçede bir durumun ya da olayın kabul edildiğini ve bunun üzerine bir sonuç çıkarıldığını ifade etmek için kullanılır.
 • Bu kelime genellikle bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak, varsayımlar üzerine yorumlar yapmak veya bir durumu kabul ettikten sonra ona dayalı bir sonuca varmak için kullanılır.
 • Örnek kullanım: “Mademki işi kabul ettin, zamanında bitirmelisin.” Bu cümlede, işi kabul etme durumu kabul edilmiş ve buna dayalı olarak bir sonuç (zamanında bitirme zorunluluğu) ifade edilmiştir.

“Mademki” kelimesi, Türkçede sıklıkla kullanılan ve anlatıma derinlik katan bir bağlaçtır. Bu kelime, konuşma ve yazı dilinde, özellikle sebep-sonuç ilişkilerini ve varsayımları ifade etmek için kullanılır ve Türk dilinin ifade zenginliğini gösterir.


Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir anlamda, başına getirildiği cümleyi daha sonrakine bağlar. Bu kelime çoğunlukla madem ki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mademki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

madem ki (Yanlış kullanım)

mademki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mademki gelmek istemiyorsun, söylemen yeterliydi.

Diğer Doğru Yazımlar

 • Prostat Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç […]
 • Daldan dala Bir daldan bir dala atlayarak anlamına gelir. İsim durum ekleri […]
 • Şehit Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. […]
 • Müzikalite Müziğe uygun özellikleri taşıma anlamına gelir. Bu kelime […]
 • Sulhçu Barışsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle sulhcu şeklinde […]
 • Gümüşhane Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri […]
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x