Mahsus

Özgü. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır. Özel. Özellikle. Bilerek, isteyerek, kasten. Şakadan anlamına gelir. Bu kelime genellikle masus, mağsuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mahsus şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

masus (Yanlış kullanım)

mağsuz (Yanlış kullanım)

mahsus✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ciddi mi yapıyordu, mahsus mu söylüyordu, aptallık veya hilekârlık mıydı, bunları da anlayamadım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Elli sekiz 57 ve 59 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Diyalog Diyalog kelimesi karşılıklı konuşma, oyun, roman, hikâye vb. […]
  • Tasdikname Tasdikname kelimesi verilen onayı gösteren belge, okulunu […]
  • Gökdelen Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök […]
  • Coşku Coşku, insanların içlerindeki heyecanı ve sevinci ifade etmek […]
  • Doludizgin (at arabası ve atlı için) atı, dizginini gevşetip son hızla […]

Yorum yapın