Mahvetmek

Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle mahfetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mahvetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mahfetmek (Yanlış kullanım)

mahvetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayatımı sen mahvettin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On dokuz saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Varlığa Var olma, evrende ya da düşüncede yer alma durumu, varoluş […]
  • Romen rakamları Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan, […]
  • Alyuvar Alyuvar, gövdebilim terimidir. Bileşik & addır. Kanın bir […]
  • Oratoryo Bir müzik terimidir. Orkestra, koro ve solo sesler için […]
  • Sizin de (de) bağlacı ayrı yazılır. Çünkü bu bir sözcüktür, ek değildir. […]

Yorum yapın