Maktul

Dilimize Arapça’dan geçen ve dedektiflik romanlarında sıklıkla yer alan maktul kelimesi, katl kelimesinden türemiştir. Cinayete kurban giden, öldürülen ve katledilen kişileri tanımlamak için kullanılan maktul sözcüğü, ağızdan çıktığı gibi yazıldığında cümle içerisinde maktül şeklinde kullanılabiliyor. Peki bu şekilde bir kullanım ne kadar doğru?

Doğru yazımı:

maktül (Yanlış kullanım)

maktul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dedektif olmanın en kötü yanı, sürekli olarak maktuller üzerinde incelemeler yapmak ve ne şekilde katledildiklerini öğrenmeye çalışmak olsa gerek. Yoğun ceset kokusu burnumun direklerini her zaman sızlatır da.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kulak vermek İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak anlamına […]
  • Vicdan azabı Yapılan bir işten dolayı duyulan acı, üzüntü anlamına gelir. Bu […]
  • Fiili bozuk Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sırtı pek Kalın giysi giyinmiş (kimse) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kronolojik Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik […]
  • Baş döndürücü Şaşkına, serseme çevirici, çabuklukta olağanüstü, aşırı, […]

Yorum yapın