Mal mülk

Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık anlamına gelen bu ikileme, mecaz anlamıyla aşırı ölçüde samimi olarak, teklifsiz bir biçimde anlamında da kullanılmaktadır. Bu ikileme ayrı yazılmalıdır. Bu kelime genellikle malmülk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mal mülk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

malmülk (Yanlış kullanım)

mal mülk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bizde mal mülk sahipleri, malın mülkün değerini anlamış değillerdir.” – Melih Cevdet Anday


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mahsus Özgü. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır. Özel. […]
  • İmitasyon Gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyasına verilen […]
  • Allahualem "Tanrı en iyisini bilir" anlamında kullanılan bir söz. "Galiba" […]
  • Tamamıyla Tam olarak, büsbütün, baştan sona, külliyen anlamına gelir. Bu […]
  • Bağ bozumu Bağda ürünün toplanması. Bu işin yapıldığı mevsim, […]
  • Türkiyem Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması […]

Yorum yapın