Mal olmak

Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi bir davranış sonucu zarara uğramak anlamlarında kullanılır. Bu kelime genellikle malolmak şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı mal olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

malolmak (Yanlış kullanım)

mal olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu iş bana 1 milyara mal oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gözden geçirmek (bir şeyi) niteliğini anlamak için iyice incelemek, her yanına […]
  • 80’li yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Sarımsak Sarımsak, 25-100 cm yüksekliğe kadar büyüyebilen, baharat […]
  • Adaptasyon Uyarlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle adabtasyon […]
  • Beştaş Beş taşla oynanan, taşlardan birini havaya atarak o taş […]
  • İnsicam Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın