Malulen

Sakat, hasta bir biçimde anlamında kullanılır. Ayrıca hastalık, sakatlık sebebiyle anlamına gelir. Bu kelime genellikle malülen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı malulen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

malülen (Yanlış kullanım)

malulen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geçirdiği kaza sonrası malulen emekli edildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Er geç Ne zaman olursa, erken ya da geç, ne zaman olsa, eninde […]
  • İstanbul’daki Bir aitlik durumu belirten "ki" eki, kendinden önceki kelimeye […]
  • Mahkûmiyet Hükümlülük ve hüküm giyilen süre anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Dağ başı Dağın en yüksek yeri, dağ doruğu ve kent dışında ve çok ıssız […]
  • Cenubi Güneyle ilgili, güneye özgü olan anlamına gelen bir kelimedir. […]
  • Tahaffuzhane Sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı […]

Yorum yapın