Mana

Bir söze söyleyenin, bir davranışa o davranışta bulunanın aklından geçmeyen bir anlam yüklemek, yanlış anlamak, yanlış değerlendirmek anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle mağna, mane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mana şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağne (Yanlış kullanım)

mane (Yanlış kullanım)

mana ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu söylediklerine mana veremiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kontrat Sözleşme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırat şeklinde […]
  • Başyazarlık Başyazar olma durumu, başmuharrirlik, sermuharrirlik anlamına […]
  • Talimatname Yönetmelik anlamına gelir. Bu kelime genellikle talimat […]
  • Nihai İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu anlamına gelir. Bu […]
  • Mukaddema Önce, evvelce, eskiden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Evvelemirde Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın