Manikürcü

Mesleği manikür yapmak olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle manükürcü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı manikürcü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

manükürcü (Yanlış kullanım)

manikürcü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Manikürcü kız artık ileri gittiğini fark edip suspus oldu.” – Elif Şafak


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hemfikir Aynı görüşü paylaşma, aynı fikri benimseme, fikirdaş olma […]
  • Ne yapıyorsun? Karşıdaki insana yaptığı eylemi sormak için kullanılan […]
  • Sağduyu Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, […]
  • Bodrum’a mı? Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Optimist İyimser, pesimist karşıtı anlamına gelir. Çocuklar için […]

Yorum yapın