Mantalite

Mantalite, düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Herkesin düşünme yapısı farklıdır. Bu nedenle de mantalite farklılıklarının olması da son derece doğaldır. Fransızca kökenli olan kelime, mentalite şeklinde yanlış telaffuz edilir. Kelimenin doğru yazım şeklinde e harfi yerine a harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

mentalite (Yanlış kullanım)

mantalite  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzay ve teknoloji çağında olsak da, mantalitemiz hâlâ taş devrinde.

Kişiler arasındaki mantalite farklılığı, zaman içinde tartışmalara ve hatta kavgalara neden olmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Meblağ Nicelik bakımından bir şeyin bütünü. Para miktarı, […]
  • Medinelilere Medine şehrinde yaşayan insanlara Medineli denir. Bu kelime bu […]
  • Dokuz yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Cicibaba Üvey baba anlamına gelir. Bu kelime genellikle cici baba […]
  • Aseton Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev […]
  • Bakıyorlar Bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın