Mantarhane

Mantarların işlendiği yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle mantar hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mantarhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mantar hane (Yanlış kullanım)

mantarhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mantarhane üretim için gereken hazırlıkları tamamladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ataerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna […]
  • Apartman Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı […]
  • Bir araba Odun, kömür vb. bazı şeylerin ölçü birimi olarak kullanılır. […]
  • Başı bağlı Başını örten (kimse). Serbest olmayan (kimse). Evli olan […]
  • Bir sürü Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok […]
  • Mal mülk Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık anlamına gelen bu […]

Yorum yapın