Manzum

Şiir biçiminde yazılmış, düzenli, muntazam anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle manzun şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı manzum şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

manzun (Yanlış kullanım)

manzum✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türk edebiyatında o zamana kadar böyle sembolik şahsiyetleri ele alarak manzum bir mesnevi yazılmamıştı.” – Asaf Halet Çelebi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Milimetre Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, […]
  • Dogmalaşmak Dogma durumuna gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cinsaçı Küsküt anlamına gelir. Asalak bir bitkidir. Bu kelime […]
  • Fütursuz Çekinmez, umursamaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kahvehane Çay, kahve, ıhlamur, gazoz vb. içilen, tavla, iskambil, domino […]
  • Büyükçe Biraz büyük, oldukça büyük, oldukça önemli anlamlarına gelir. […]

Yorum yapın