Mavera

Öte, görülen alemin ötesi anlamına gelir. Aynı zamanda art, geri, bir şeyin ötesinde bulunan gibi anlamlarda kullanılır. Cümlelerde perde arkası anlamında kullanılmıştır. Bu kelime genellikle mevera şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mavera şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mevera (Yanlış kullanım)

mavera ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sülûk erbâbının yoktur nihâyet seyrine / Kanda ersen maverasına güzâr eyle yürü (İsmâil Hakkı Bursevî).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Asya Yakası Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Fıçıcılık Fıçının yaptığı işe fıçıcılık denir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir türlü Bir türlü kelimesi, hiçbir biçimde, hiçbir yolla anlamına […]
  • Gasbetmek Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma anlamına […]
  • Rastgele Rastgele sözcüğü, sözlük anlamı ile seçmeden, iyisini kötüsünü […]
  • Uşaklı Uşak ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]

Yorum yapın