Mecmua

Mecmua; Arapça’da “toplanmış” anlamına gelen, Osmanlı dönemi edebiyatı ve kültüründe çok sayıda bilim, sanat ve edebiyat eserlerinin bir araya getirildiği, çoğu zaman belli bir temaya göre derlenmiş çalışmalardır. Mecmuada eserlerin seçilmesi ve derlenmesi, çoğu zaman belli bir temaya göre yapılırdı. Mecmualar, genellikle hikâye, masal, şiir, hikâye-i şerif, tasavvuf, hadis, fıkıh gibi konulara ayrılırdı. Mecmualar, Osmanlı devleti döneminde çok önemli bir edebi tür olarak kabul edilir. Mecmualarda çoğu zaman sadece Türkçe değil, aynı zamanda Arapça, Farsça ve Latincede de eserler yer alırdı. Mecmuada yer alan eserler, devletin kültürel ve edebi faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak görülür. Bu kelime genellikle mecmuğa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mecmua şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mecmuğa (Yanlış kullanım)

mecmua ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mecmuada yer alan eserler, bugün halen çok önemli bir bilimsel kaynak olarak kullanılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstiare Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını […]
  • Yozgatlı Yozgat ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Altmış Altı Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç […]
  • Gidişgeliş Trafik, ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıtlarca […]
  • Krepon kâğıdı Süslemede kullanılan, çabuk yırtılmayan, kıvrımlı, esnek bir […]
  • Affetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak […]

Yorum yapın