Med cezir

“Gelgit” anlamına gelmektedir. gelgit ise bir coğrafya terimidir. Coğrafyada; Güneş veya Ay’ın yer çekimi etkisiyle okyanuslarda görülen suların alçalması ve yükselmesi olayına gelgit yada med cezir denilmektedir. Gelgit olayı Ayın yer çevresindeki hareketiyle ilişkilidir. Bu hareket Ayın evreleri olarak bilinir. Bu kelime genellikle medcezir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı med cezir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medcezir (Yanlış kullanım)

med cezir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ekvatora bu kadar yakın bir adada med cezir öyle belirgin ki o cennet suların gidip gelmesini gözle gayet net görebilirsiniz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Taşınıyoruz Başka bir yere gitmek, göçmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Mahcup Utangaç, çekingen kişileri nitelemek için kullanılan mahcup […]
  • El alem Yabancılar, başkaları, el gün, herkes anlamında kullanılır. […]
  • Tek Tek Bir bir, birer birer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Darülbedayi Güzel sanatlar kuruluşu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kitapsever Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba […]

Yorum yapın