Medyunuşükran olmak

Teşekkür borçlu olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle medyunu şükran olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı medyunuşükran olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medyunu şükran olmak (Yanlış kullanım)

medyunuşükran olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eğitimim için yardım eden kişilere medyunuşükran oldum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bilmukabele Karşılık olarak, (davranış töresinde) ben de size, ben de, size […]
  • İşyeri Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş […]
  • Kromaj Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemidir. Bu işlemle kaplanmış […]
  • Azat Etmek Serbest bırakmak, salıvermek; köle veya cariyeyi hürriyetlerine […]
  • Mısra Dize anlamına gelir. Bu kelime genellikle misra şeklinde yanlış […]
  • Balıkesirlilik Balıkesirli olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]

Yorum yapın