Mekanizma

Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek anlamına gelir. Bu kelime genellikle mekânizma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mekanizma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mekânizma (Yanlış kullanım)

mekanizma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak.” – Adalet Ağaoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tarihte Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün, […]
  • Hoşnut Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, […]
  • Film Film, bir oyunun bütününü taşıyan şeritlere işlenmiş […]
  • Ağustos Böceği Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller […]
  • Faiz Banka ve benzeri bir yere ya da bir kimseye belli bir süre […]
  • Alt alta Birbirinin altında olarak anlamında kullanılır. Bu kelime […]

Yorum yapın