Melaike

Melekler demektir. Halk ağzında melek gibi güzel kadın anlamına gelir. Bu kelime genellikle melağike şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı melaike şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

melağike (Yanlış kullanım)

melaike ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yerin melaikesi misin yoksa cennetin hurisi mi?” – Sermet Muhtar Alus

“Melaike” kelimesi, Arapça bir kelime ve genellikle İslam inancında kullanılan bir terim olarak tanımlanır. İslam inancında, melaike, Allah tarafından gönderilen ve insanlar arasında aracı olarak görev yapan meleklerdir.

Melaiket, İslam inancında kutsal kitap olan Kuran’da ve Hadis kaynaklarında tanımlanır. Melaiket, insanların yapmakta oldukları işleri ve davranışları gözlemler ve Allah tarafından gönderilmiş olan görevlerini yerine getirirler.

Melaiket, birçok farklı görev ve sorumluluklarla tanımlanırlar. Örneğin, melekler insanların içinde bulundukları durumlar hakkında rapor verirler, insanların ruhlarını korurlar, insanların dua ve niyazlarını Allah’a iletmelerine yardımcı olurlar ve insanların yapmakta oldukları iyilik ve kötülükleri kaydeden günlükler tutarlar.


Melaike, İslam inancındaki tanrısal varlıklardır ve insanlar tarafından görülmezler. Ancak, insanların hayal güçleri ve imajları aracılığıyla tasarlandıkları ve tasarlandıkları çeşitli şekilleri vardır. Melaiket, aynı zamanda sanat ve edebiyat alanında çok fazla kullanılan ve konu olan varlıklardır.

Melaike kavramı, İslam inancının yanı sıra, diğer dinlerin de tanrısal varlıkları arasında yer alır ve benzer şekillerde tanımlanırlar. Örneğin, Hristiyanlıkta, melekler Tanrı tarafından gönderilen ve insanları koruyup yönlendiren varlıklardır.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Antrparantez Antrparantez, sırası gelmişken anlamında kullanılmaktadır. Çoğu […]
  • Antalyalı Antalya ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu […]
  • Yüz aklığı göstermek Bir işte başarıya ulaşmak anlamında kullanılan deyimdir. Yüz […]
  • Eşekoğlueşek Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse […]
  • Bizatihi Kendiliğinden anlamına gelen bizatihi kelimesi hatalı […]
  • Batıdaki Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün […]

Yorum yapın