Menetmek

Yasaklamak anlamına gelir. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle Men etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Menetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Men etmek (Yanlış kullanım)

Menetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle emrediyor:

-“Size şu üç şeyi emrediyor; üç şeyden menediyorum:

1-Allah’a kulluk ediniz.

2-Allah’a ortak koşmayınız.

3-Topluca Allahın dinine, kitabına sarılınız, ayrılmayınız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kara kuru Esmer ve zayıf (kimse), zayıf, güçsüz (şey) anlamına gelir. […]
  • Uzanıvermek Çabucak uzanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle uzanı […]
  • Voleybol Bir ağ ile ortasından ikiye bölünmüş bir alanda, altışar […]
  • Nüfus Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir kentte ya da bir köyde […]
  • Broşür Çok az sayfalı küçük kitap, kitapçık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çift kanatlılar Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın