Menakıpname

Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı anlamına gelir. Bu kelime genellikle menakıp name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı menakıpname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

menakıp name (Yanlış kullanım)

menakıpname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tasavvuf büyüklerini tanıtmak amacıyla yazılan menakıpnameler, konuşma havası içinde kaleme alınmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müzikseverlik Müziksever olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ateş Böceği Ateş böceği, ateş böceğigiller familyasını oluşturan bahar ve […]
  • Hemen hemen Nerede ise, az zaman sonra, tam değilse bile ona pek […]
  • Islah Düzeltme, iyileştirm. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi […]
  • Mürur tezkeresi Bir yere gitmek için gerekli olan izin belgesi anlamına gelir. […]
  • İpilemek Az ışıkla yanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın