Meşakkat çekmek

Meşakkat çekmek, güçlüklerle karşılaşmak anlamına gelir. Söylenmesi zor bir kelime olduğu için halk arasında dile kolay geldiği şekillerde söylenebilir. Buda hatalı yazılmasına neden olabiliyor. Bu kelime genellikle meşakat çekmek, maşakkat çekmek, meşekkat çekmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meşakkat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meşakat çekmek (Yanlış kullanım)

maşakkat çekmek (Yanlış kullanım)

meşekkat çekmek (Yanlış kullanım)

meşakkat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayatın birçok döneminde meşakkat çeker insanlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gepegenç Gencecik anlamına gelir. Bu kelime genellikle gepe […]
  • Sağanak Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur. […]
  • Büyüyecek Organizmanın bütününde ya da bir bölümünde ya da bir bütünün […]
  • Ceberut Acımasız, merhametsiz, zorba. Tanrı'nın her şeyin üstünde olan […]
  • Debdebe Görkem anlamına gelir. Bu kelime genellikle deb debe şeklinde […]
  • İşporta Gezici satıcıların mallarını koydukları, tekerlekli tekerleksiz […]

Yorum yapın