Meşkûr

Beğenilmiş, övülmüş anlamına gelen meşkûr kelimesi şapka işareti kullanmadan yazıldığında hatalı olur. Ayrıca bazı kişiler u yerine ü harfi kullanırlar. Her iki kullanımı da hatalıdır. Bu kelime genellikle meşkur, meşkür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meşkûr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meşkur (Yanlış kullanım)

meşkür (Yanlış kullanım)

meşkûr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her ne kim işler isen meşkûr ola / Mülk-i rûh uçtan uca ma’mûr ola (Ahmedî)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Maceraperestlik Maceracılık anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ant içmek Ant içmek kelimesi bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yemin ile […]
  • Adli polis Adli polis kelimesi, adliye içerisinde güvenliği sağlayıp […]
  • Katranköpüğü Çayır mantarlarından, şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir […]
  • Maaşsız Aylıksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağaşsız şeklinde […]
  • Amiyane Kibarca olmayan, bayağı, sıradan anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın