Meşkûr

Beğenilmiş, övülmüş anlamına gelen meşkûr kelimesi şapka işareti kullanmadan yazıldığında hatalı olur. Ayrıca bazı kişiler u yerine ü harfi kullanırlar. Her iki kullanımı da hatalıdır. Bu kelime genellikle meşkur, meşkür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meşkûr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meşkur (Yanlış kullanım)

meşkür (Yanlış kullanım)

meşkûr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her ne kim işler isen meşkûr ola / Mülk-i rûh uçtan uca ma’mûr ola (Ahmedî)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ada çayı Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve […]
  • Taklit Her yönden, belli bir örneğe benzemeye çalışma anlamına gelir. […]
  • Züppe Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve […]
  • Horoz ibiği Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım anlamına gelir. […]
  • Ana hat Asıl veya en belirgin özellik, su, elektrik, telefon, gaz […]
  • Beyin Anatomi, gövdebilim terimidir. Kafatasının üst bölümünde […]

Yorum yapın