Mesuliyet almak

Mesuliyet almak, kişinin özgür iradesiyle karşılıklı olarak sözleşme yapması durumunda, kendisine bir yükümlülük ve sorumluluk yüklemesini ifade eder. Mesuliyet almak, zaman zaman sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan özveriyi ve sorumlulukları üstlenmeyi gerektirir. Mesuliyet almak, hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak kabul edilmesini gerektirir. Mesuliyet alan kişi, sözleşmede belirtilen hak ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Mesuliyet alındıktan sonra, mesuliyet sahibi sözleşmenin hükümlerini yerine getirme sorumluluğu altına girer ve bu tür sorumlulukların gerektirdiği özveriyi göstermek zorunda kalır. Mesuliyet almak, sözleşme hükümlerini yerine getirmek için sorumluluk alma ve gerektiğinde özveride bulunma görevlerini de barındırır. Bu kelime genellikle mesüliyet almak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mesuliyet almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mesüliyet almak(Yanlış kullanım)

mesuliyet almak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstümüze ağır bir mesuliyet aldık.” – Aka Gündüz


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muayyen Belirlenmiş, belirli, bilinen  anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Polarimetre Polarölçer. Bu kelime genellikle polari metre şeklinde yanlış […]
  • Tamgün Yasal olarak kabul edilmiş olan işgünü süresi anlamına gelir. […]
  • Affolma Bağışlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle af olma […]
  • Frezya Süsengiller familyasından yirmi kadar süs bitkisi türünü içeren […]
  • Höyük Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, […]

Yorum yapın