Mesuliyetsizce

Mesuliyetsizce, kişinin kendi eylemlerinden, sözlerinden, eylemlerinden veya sorumluluğundan sorumlu olmaması anlamına gelen bir sözcüktür. Böylece, herhangi bir durumda, bir kişinin yaptıklarından veya hareketlerinden sorumlu olmamasını ifade eder. Mesuliyetsizce sözcüğünün en önemli özelliği, kişinin kendi hareketleri ve eylemleriyle sorumlu olmamasıdır. Kişinin kendi hareketlerinden sorumlu olmaması, diğer kişileri etkilememek, kendi sorumluluklarını yerine getirmemek veya kendi seçimlerini yapmamak anlamına gelir. Mesuliyetsizce sözcüğünün özellikleri, kişinin kendi eylemlerinden ve sorumluluklarından sorumlu olmamasıyla ilgilidir. Bu sözcük, kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi veya seçimlerinin kendi sonuçlarından sorumlu olmaması anlamına gelir. Bu kelime genellikle mesüliyetsizce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mesuliyetsizce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mesüliyetsizce(Yanlış kullanım)

mesuliyetsizce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu mesuliyetsizce tavırları beni üzüyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kanırtmaç Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür […]
  • Son derece Pek çok, çok fazla, son kerte anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ambar Genellikle tahıl saklanan yer anlamına gelir.  Bu kelime […]
  • Leksikoloji Sözcük bilimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çalakürek Sürekli kürek çekerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala […]
  • Zıddına basmak (veya gitmek) Zıddına basmak yada zıddına gitmek, sinirlendirmek, sinirini […]

Yorum yapın