Metot

Metot, yöntem anlamına gelir. Bir işi yaparken izlenecek yol yada yönteme metot denir.  Fransızcadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Metod gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı metot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

metod (Yanlış kullanım)

metot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni başlayacağımız proje için güzel bir metot bulmamız gerekiyor. Bunun için herkesi toplantı odasına bekliyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Layık Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde […]
  • Ana vatan Ana yurt, bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer anlamına […]
  • Doğal gaz Başlıca bileşeni metan olan hidrokarbon gazlarından oluşmuş, […]
  • Darmadağınık Çok dağınık, (bir şeyi) parçalayıp dağıtmak, (birine) iyice […]
  • Bekleyedurma Bekleyedurmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle bekleye […]
  • Eşdeğer Değerce birbirine eşit olan (nesne ya da nicelik) anlamına […]

Yorum yapın