Mezaristan

Mezarlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle mezeristan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mezaristan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mezeristan(Yanlış kullanım)

mezaristan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Karşımız Karacaahmet… İstanbul’un ilk ve en büyük İslam mezaristanıdır.” – Sermet Muhtar Alus


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bekâr Evlenmemiş kimse. Evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız […]
  • Otuz dokuz 38 ve 40 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Jöleli Jölesi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir çift İki tane anlamına gelir. Bu kelime genellikle birçift şeklinde […]
  • Hinduizm Brahmanizm'den daha sonra ortaya çıkan, niteliği bakımından […]
  • Başkomutan Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini […]

Yorum yapın