Mır mır

Mırıldanma sesi demektir. Mır mır, Türkçe’de sık sık kullanılan bir ses imi olarak kullanılmaktadır. Söylendiğinde veya okunduğunda, arka arkaya söylenen seslerden oluşur. Ses imi, hayvanların özellikle kuşların ötüşlerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Mır mır, ayrıca iletişim kurmak veya anlaşmak için de kullanılmaktadır. Bu kelime genellikle mırmır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mır mır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mırmır (Yanlış kullanım)

mır mır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mır mır mırıldanıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üçüncü sınıf Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • İyilikbilirlik Değerbilirlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle iyilik […]
  • Kâkül Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saça verilen isimdir. […]
  • Simsiyah Kapkara kelimesinin eşanlamlısıdır.  Pekiştirmeli kelimeler […]
  • Dövme Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla […]
  • Elaman çekmek Bezginlik gösterip yakınmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın