Mirasyedi

Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimseler için mirasyedi kelimesi kullanılır. Mecazi anlamda kullanıldığında ise çok savurgan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle miras yedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mirasyedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

miras yedi (Yanlış kullanım)

mirasyedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş.” – Mahmut Yesari

“Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır’a yerleşmiş bir mirasyediydi.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Venezuelalı Venezuela halkından olan kimse anlamına gelen Venezuelalı […]
  • Suçiçeği Suçiçeği kelimesi genellikle çocuklarda görülen döküntülü, […]
  • Mevlit Hazreti Muhammet’in doğumunu, yaşamını anlatan, en ünlüsü […]
  • Ciklet Ağızda çiğnenen sakızla eş anlam ifade eden ciklet kelimesi, […]
  • Görüş Birliği Bir konuda görüşlerin birleşmesi durumu anlamına […]

Yorum yapın