Mırın Kırın

Mırın kırın kelimesi ikileme & belirteçtir. Bir isteği karşılamakta isteksiz davranmak, nazlanmak anlamındaki mırın kırın etmek deyiminde geçer. Bu kelime genellikle mırınkırın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mırın kırın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mırınkırın (Yanlış kullanım)

mırın kırın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sorulsa, nasıl bir hayatı seviyorsun, diye, mırın kırın eder, hiçbir şey anlaşılmaz.” -A. Boysan.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bütünleştirmek Bütün durumuna getirmek, bütünleşmesini sağlamak anlamına […]
  • Başsavcı En üst düzeydeki savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Ne zaman? Bir olayın gerçekleşeceği vakti sormak için kullanılır. Ayrı […]
  • Borazan Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru, bu boruyu çalan […]
  • görecek miyiz? Soru anlamında ki -mi eki her zaman ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Baş tacı Çok sevilen kimse, çok beğenilen şey anlamında […]

Yorum yapın