Mırmırık

Mırmırık sürekli sorun çıkaran anlamına gelir. Huysuz insanlar için kullanılır. Bunun dışında mırıldanan anlamına da gelir. Bu kelime genellikle mır mırık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mırmırık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mır mırık (Yanlış kullanım)

mırmırık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu mırmırık adamdan bir an önce kurtulmak istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müzikolog Müzik bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hasta olmak Sağlığı bozulmak, hastalanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hamiyetperverlik Hamiyet sahibi olma anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu […]
  • Mülazımlık Mülazım olma durumu. Askerlikte teğmenlik anlamına gelir. Bu […]
  • Dasdaracık Çok dar anlamına gelir. Bu kelime genellikle das […]
  • Kânunuevvel Aralık ayı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kânunu evvel, […]

Yorum yapın