Misakımillî

Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilip Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920’de kabul edilen ve milletçe sonuna kadar uygulanmasına karar verilen altı maddelik millî sözleşme, Millî Misak. Bu kelime genellikle Misakı millî, misakımillî şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Misakımillî şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Misakı millî (Yanlış kullanım)

misakımillî (Yanlış kullanım)

Misakımillî ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Misakımillî, I. dünya savaşı sonrasında Türklerin yaşaması için belirlenen sınırlardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • El altında Kolayca alınabilecek yerde, hazırda anlamına gelir ve bitişik […]
  • Faizlendirme Faizlendirmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Homojenleşmek Bağdaşıklaşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Müziksiz Müziği olmayan demektir. Herhangi bir müzik parçası […]
  • Kamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert […]
  • Gayrimüslim Osmanlı döneminde Müslüman olmayan vatandaşlara gayrimüslim […]

Yorum yapın