Moğolca

Moğolca demektir. Bu dille yazılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle moğolca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Moğolca şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

moğolca (Yanlış kullanım)

Moğolca ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bulunan Moğolca makaleler incelemeye alındı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ültimatom Ültimatom, bir devletin başka bir devlete herhangi bir konuda […]
  • Müzakere Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. Sözlü […]
  • Etnografik Etnografya ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kara delik Yakınındaki nesnelerin kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar […]
  • Huşu Alçak gönüllülük, Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile […]
  • Kocakarılık Kocakarı olma durumudur. Mecazi anlamda ise aksi, suratsız, […]

Yorum yapın