Momentum

Momentum, fiziksel olayların karşılıklı etkileşimleri veya hareketleri arasındaki enerji aktarımını ifade eden bir kavramdır. Momentum, bildiğimiz hareket kavramının evrensel bir özelliğidir ve çok sayıda fiziksel olayda kullanılmaktadır. Momentum, bir kütle üzerindeki hareketi tanımlarken, kütlenin kütlesi ile hareketin hızının çarpımı olarak kullanılır. Momentum, bir kütlenin hareketi sırasında, kütlenin kütlesi ile hareketin hızı arasındaki etkileşimin ölçümünü sağlar. Momentum, hareketin enerji aktarımının ölçümü için kullanılır ve birçok fiziksel olayda kullanılmaktadır. Momentum’un temel prensibi, kütlelerin hareketleri arasında enerji aktarımının sürekli olmasıdır. Momentum, bir kütlenin hareketinin kalitesini ve hızını ölçmek için kullanılır ve bir kütlenin hareketinin kalitesini ne kadar etkili bir şekilde aktarabildiğini ölçmek için kullanılır. Momentum, hareketin enerji aktarımının ölçümü için kullanılır ve birçok fiziksel olayda kullanılmaktadır. Momentum, hareketin enerji aktarımının ölçümü için kullanılmakla birlikte, aynı zamanda fiziksel olayların karşılıklı etkileşimlerinin ölçümü için de kullanılır. Bu kelime genellikle momemtum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı momentum şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

momemtum (Yanlış kullanım)

momentum ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Momentum genelde p sembolüyle gösterilir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Hak etmek Hak etmek; hakkı olmak, hak kazanmak anlamında kullanılan bir […]
  • İfade etmek Anlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ifağde […]
  • Enine bo­yuna Gösterişli, iri yarı. Çok ince ayrıntıları ile, eksiksizce, […]
  • Çokbilmiş Çokbilmiş; her şeyin en iyisini bilen, her konuda söylenecek […]
  • Kronolojik Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik […]
  • Medinelilere Medine şehrinde yaşayan insanlara Medineli denir. Bu kelime bu […]

Yorum yapın