Morto Koyu

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz v.b. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ayrı yazılır. Bu kelime genellikle Morto koyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Morto Koyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Morto koyu (Yanlış kullanım)

Morto Koyu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çanakkale tarihi ile ön plana çıktığı, savaş dönemlerinde ciddi terler döküldüğü ve planların yapıldığı Mortu Koyu, oldukça önemli bir yerdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alabora Alabora, geminin yan yatması olarak tanımlanmaktadır. Dilimize […]
  • Bir an Çok kısa bir süre anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tam sayı Matematikte kendine önemli bir yer edinen tam sayılar, bir […]
  • Ailede Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, […]
  • Başbuğ Eski Türklerde baş, başkan, komutan. Osmanlı Devleti'nde savaş […]
  • Güneydoğu Güneyle doğu arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın