Mozaik

Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. Bu iş için kullanılan mermer parçaları. Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta. İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan karışımla döşeme sıvası. Bu sıvayla yapılan (döşeme, merdiven vb.). Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu anlamına gelir. Bu kelime genellikle mozayik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mozaik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mozayik (Yanlış kullanım)

mozaik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adları bize kadar gelenlerin bünyelerine dikkat edilirse gerçekten acayip bir mozaik elde edilir.” – Ahmet Hamdi Tanpınar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hodbin Bencil anlamına gelir. Bu kelime genellikle hotbin şeklinde […]
  • Şefkat Sevecenlik, sevecen olma durumudur. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Karakabarcık Şarbon anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara kabarcık […]
  • Her zaman Sürekli bir biçimde, sürekli olarak, sık sık, boyuna, daima […]
  • Bolulu İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • Yine de Öyle olduğu halde. doğrusu, karşın anlamına gelir. Bu sözcük […]

Yorum yapın