Muacciz

Sıkıntı veren, taciz eden, bıktıran, usandıran demektir. Yapışkan, sırnaşık, ukala (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle muaciz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muacciz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muaciz (Yanlış kullanım)

muacciz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu buhran tatsız, münasebetsiz, muacciz bir buhrandı.” – Ömer Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Erzincan Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri […]
  • Otağcı Otağ yapan yada satan kimsedir. Orduda otağ kuran erlere otağcı […]
  • Hamala semeri yük olmaz Hamala semeri yük olmaz deyimi, insana kendi işi ağır gelmez […]
  • Kâbe Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve […]
  • Kervansaray Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han […]
  • Ardahanlılık Ardahanlı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]

Yorum yapın