Mücellithane

Ciltevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mücellit hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mücellithane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mücellit hane (Yanlış kullanım)

mücellithane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mücellithane bünyesinde bulunan bazı kitaplar yeniden ciltlendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cumhuriyetperver Cumhuriyetçi anlamına gelir. Bu kelime genellikle cumhuriyet […]
  • Günaşık Ayçiçeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle gün aşık şeklinde […]
  • Akraba Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Güneğik Hindiba demektir. Bu kelime genellikle güne eğik şeklinde […]
  • Diaspora Kopuntu veya diaspora (Eski Yunanca: διασπορά – "diaspora"), […]
  • Kreplin Çok ince bir tür ipekli kumaş anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın