Mücrim

Mücrim, hukukta suç işleyen kişi anlamına gelmektedir. Mücrimler, bir suça karışmış kişilerdir ve suçu işlemeye niyetli olarak davranmışlar veya suçu işledikten sonra cezalandırılmışlardır. Suç işleyen kişiye mücrim adı verilirken, suçu öngören veya işleyen kişileri de suçlu olarak adlandırılır. Mücrimler genellikle cezaevlerinde tutulur veya sürgün edilir. Ayrıca, bazı mücrimlerin, eğer suçlarının çok ağır olmaması durumunda, affedilmesi de mümkündür. Bu kelime genellikle mücrüm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mücrim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mücrüm (Yanlış kullanım)

mücrim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnceleme sonrası mücrim olduğu saptandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bomboş olmak (veya kalmak) Tamamen boş olmak anlamına gelen kelimedir. Dilimizde bazı […]
  • Din Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Pamukova Pamukova, Türkiye'nin Sakarya ili sınırları içinde bulunan bir […]
  • İşyeri Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş […]
  • Öğlen Öğle: 2. isim, halk ağzında, gök bilimi Meridyen düzlemi, […]
  • Öğürtü Öğürmek işi. Öğürürken çıkan sesin adı anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın