Müddeiumumi

Savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyiumumi, müddei umumi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müddeiumumi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müddeyiumumi (Yanlış kullanım)

müddei umumi (Yanlış kullanım)

müddeiumumi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sonraları müddeiumuminin arada sırada doktorun evinden sallanarak çıktığını da görmeye başladım.” – Kemal Bilbaşar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Basite indirgemek (bir şeyi) karmaşıklıktan kurtarıp kolayca anlaşılır bir biçime […]
  • Tembih Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu […]
  • Azerbaycanlı Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Bir gün Daha önce yaşanmış yada hiç yaşanmamış tam tarihi bilinmeyen ya […]
  • Kâğıtlamak Kâğıtla kaplamak, kâğıt yapıştırmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Planyalamak Ağacı planya tezgâhında rendelemek anlamına gelir.  Ahşap veya […]

Yorum yapın