Müddeiumumilik

Savcılık anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyiumumilik, müddeyi umumilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müddeiumumilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müddeyiumumilik(Yanlış kullanım)

müddeyi umumilik (Yanlış kullanım)

müddeiumumilik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müddeiumumiliğe şikayetin sözlü olarak yapılması mümkündür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Makaralı Kuş Sürekli ve uzun uzun öten kuştur. Bu kelime genellikle […]
  • Bizim de (de) bağlacı ayrı yazılır. Çünkü bu bir sözcüktür, ek değildir. […]
  • Gümüş Kefali İnci Kefali balığı, Türkiye’nin tüm iç sularından avcılık […]
  • Direk Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek, değerli, […]
  • Kakofoni Kakofoni, kulağa çok komik bir kelimeymiş gibi gelse de ses […]
  • Cancağız Kendiliğinden isterse, içinden gelirse` anlamlarına gelen […]

Yorum yapın