Muhayyersümbüle

Muhayyersümbüle, özellikle Anadolu’da çoğul olarak kullanılan bir Türkçe kelimedir. Bu kelime, “üç şeyi eşit olarak paylaşmak” anlamına gelir. Bu terim, genellikle ortak üçüncü bir şeye karşı dürüstçe paylaşım yapılması için kullanılır. İyi niyetli bir paylaşım yapıldığında, bu terim kullanılır. Paylaşımın eşit olması tercih edilir çünkü bu, herkesin dürüstçe ve aynı şekilde karşılandığı anlamına gelir. Muhayyersümbüle, dürüstlüğün ve adaletin ön plana çıktığı bir ortamda paylaşım yapılmasının önemini vurgulayan bir kelimedir. Bu kelime genellikle muhayyer sümbüle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhayyersümbüle şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muhayyer sümbüle(Yanlış kullanım)

muhayyersümbüle ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bize daha önce yapmış olduğunuz muhayyersümbüle evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz.” – Çetin Altan


Diğer Doğru Yazımlar

  • İzmihlal Yıkılma, çökme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Caferilik Caferi olma durumu anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime […]
  • Mütevellit Doğmuş, dünyaya gelmiş demektir. Meydana gelmiş, ileri […]
  • Her şey Tamamı, tümü, hepsi anlamına gelen her şey kelimesi; günlük […]
  • Kamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert […]
  • Silüet Silüet kelimesi bir nesnenin yalnızca kenar çizgileriyle ve tek […]

Yorum yapın